Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł
6 niedziela wielkanocna

Komentarz Ojców Kościoła

10/05/13 ks. Marek Starowieyski
DRUGIE CZYTANIE• Ap 21,10-14.22n.Miasto święte, Jeruzalem, Oblubienica BarankaBracia najdrożsi! Jak przed chwilą usłyszeliśmy, anioł Pana zwrócił się do błogosławionego Jana w słowach: Przyjdź, ukaże ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką. Chrystusa nazywa górą. I ukazał mi święte miasto Jeruzalem, zstępujące od Boga. To jest Kościół-miasto położone na górze i Oblubienica Baranka. To miasto jest położone obecnie na górze, gdy z powrotem, niczym owca na barkach pasterza, zostało przewrócone do właściwej mu owczarni. Gdyby bowiem czym innym był Kościół i czym innym miasto zstępujące z nieba, byłyby dwie oblubienice, co z całą pewnością jest niemożliwe, bo to miasto też nazwał Oblubienicą Baranka.Że jest to ten sam Kościół jasno wynika z następującego opisu. Mówi: ma chwałę Boga, Światło jego podobne do najdroższego kamienia. Kamieniem najdroższym jest Chrystus.Mające mur wielki i wysoki, mające dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów. Ukazuje dwanaście bram i dwunastu aniołów, którymi są prorocy i apostołowie. Napisane jest przecież: Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków (Ef 2,20). Pan powiedział też do Piotra: Na tej skale zbuduję mój Kościół (Mt 16,18).Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy, od zachodu trzy bramy. Ponieważ to opisywane miasto jest Kościołem rozprzestrzenionym po całej ziemi, stąd jest mowa, że miasto ziemskie ma bramy skierowane w kierunku czterech części [świata]. Przecież we wszystkich czterech częściach świata głosi się w Kościele tajemnicę Trójcy Świętej.A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu. A na nich dwanaście imion apostołów Baranka. Czym są bramy tym też fundamenty. Czym jest miasto, tym też mury i wyposażenie2.św. Cezary z ArlesCezary z Arles, św. (543). Pisarz łaciński. Był wybitnym duszpasterzem i organizatorem życia religijnego w Galii (zwoływał synody, organizował życie zakonne). Był świetnym kaznodzieją ludowym a jego kazania dają dobry obraz życia religijnego w Galii, w VI w.