Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
6 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

10/05/13
Abyście uwierzyli
Wizja św. Jana dotyczy świętego miasta Jeruzalem. W Apokalipsie jest ono całkowicie nowe, podarowane przez Boga, zstępujące z nieba. Bóg obecny w Nowym Jeruzalem nie jest już skrępowany izraelską świątynią. „Nowe Jeruzalem, ukazane w wymiarach zarówno doczesnych, jak i eschatologicznych, pozbawione jest przerostów kultu świątynnego i apoteozy samego budynku świątynnego, gdyż brak go zupełnie w świątyni niebieskiej. Nowe Jeruzalem jest syntezą całej historii zbawienia ludzkości”. Świątynią w Nowym Jeruzalem „jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek”.
„Rola świątyni jerozolimskiej, jako religijnego centrum Starego Przymierza, wygasła wraz z rozpoczęciem działalności Kościoła”. Świątynią tą jest cała społeczność Kościoła.
Jezus wzywa do miłości swych uczniów. Miłość jest bowiem podstawą i fundamentem Kościoła. Duch Święty, który jest darem Ojca i który umacnia wiernych, będzie pouczał i przypominał to wszystko, co jest konsekwencją objawienia Ojca w Jezusie. Ewangelia zawiera także pouczenie Chrystusa dotyczące pokoju. „W znaczeniu chrześcijańskim pokój jest antycypacją życia wiecznego, którego zalążek posiada każdy uczeń Chrystusa”. Tym samym pokój ten zależy od każdego chrześcijanina.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.