6 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

03/05/13 Olaf Szczypiński
Proponuję, aby rozważaniu dzisiejszego słowa towarzyszył rachunek sumienia. Warto, w oparciu o słowo Boże, zaproponować słuchaczom eksperyment myślowy dotyczący wizerunku Kościoła, jaki często przekazujemy innym oraz jaki sami nosimy w naszych myślach. Czy ten Kościół ma w sobie dynamizujący umysł i serce pierwiastek rozwiązujący problemy codzienności, odświeżający wizję świata, poszerzający wyobraźnię, z taką mocą, jakiej doświadczyli apostołowie na pierwszym soborze?