Polecamy
9 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Jaka jest twoja wiara?

03/06/13 ks. Maciej K. Kubiak
Rok Wiary chcemy przeżywać wpatrując się w świadków wiary kobiety i mężczyzn, którzy drogą wiary szli przed nami. Ich wiara, ich świadectwo mogą stać się umocnieniem dla naszej wiary. Spójrzmy więc dzisiaj na Salomona, który z taką wiarą i ufnością modli się do Boga za cudzoziemców.