Polecamy
9 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

03/06/13 ks. Marek Starowieyski
Budował rzeczywiście sprawiedliwie, a stosownie do zasług rozdzielił siły całego ludu. Jednych otoczył tylko obwodem zewnętrznym, murem wiary nieomylnej, a liczna i wielka jest rzesza takich, którzy nie znoszą budowy silniejszej. Innym znowu powierzył wejście do przybytku i polecił im stróżowanie przy bramach oraz wprowadzanie wchodzących, tak że ich słusznie nazwano przedsionkami świątyni.