Polecamy
9 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nie jestem godzien wejść do świątyni

03/07/13 Sławomir Zatwardnicki
Wypowiadamy co niedzielę przed komunią słowa, które powtarzamy za setnikiem, choć przecież wcale i może na szczęście nie bierzemy na poważnie ich treści: mówimy, że nie jesteśmy godni, aby do nas przyszedł, ale przecież nie chcemy, aby pozostał z dala od nas. Dlaczego setnik uznał się za niegodnego, żeby Pan wszedł pod dach jego? Czy był to rzeczywiście wyraz pokory? Nie był przecież setnik bardziej pokorny od Maryi, która jednak wpuściła Pana pod dach swego łona. O co więc chodzi?