Polecamy
9 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

28/05/13
Módlmy się o łaskę wiary
Pierwsze wspólnoty wierzących w Chrystusa nie miały łatwego życia. Wszak wokół nich byli poganie, którzy wierzyli w wielu bogów. Nic dziwnego, że Paweł zwraca się do Galatów, aby trwali mocno przy wierze. Ich chwiejność w wierze, osłabienie wiary, podyktowane było wystąpieniem ludzi, którzy siali zamęt głoszeniem odmiennej od Ewangelii nauki. Apostoł poucza Galatów o niezmienności Ewangelii.
Jezus często dawał przykład wiary innych ludzi, spoza społeczności żydowskiej. Tak uczynił między innymi w rodzinnym Nazarecie, w którym nie został przyjęty. Wskazał także na wielką wiarę Kananejki, która prosiła Go o uwolnienie córki od wpływów złego ducha. I oto w Kafarnaum pewien setnik prosi Jezusa o uzdrowienie swego sługi.
Uzdrowienie sługi nie jest sprawą najważniejszą. Ewangelista skupia się na pokornej wierze setnika, który dla nawracających się na wiarę chrześcijańską był wzorem wiary.
Zdarza się, że do katolickiego kościoła przychodzą ludzie deklarujący się jako niewierzący, agnostycy, obojętni religijnie, a nawet ateiści. Z różnych względów są oni obecni na liturgii, na przykład podczas udzielania sakramentu małżeństwa, chrztu, czy też w liturgii pogrzebowej. Módlmy się za nich, aby doznali łaski wiary, poznali Boga i dzielili się tym szczęściem z innymi.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.