9 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

03/06/13 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Czytania z tego dnia są bardzo standardowe już niestety przyzwyczailiśmy się na przykład, że Święty Paweł kogoś upomina, że ktoś prosi Jezusa o uzdrowienie, a On spełnia prośbę…