Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Boże Ciało - spojrzenie na "pierwowzór" Miłości

31/05/13 ks. Zbigniew Kosik
Spotkanie Abrama i Melchizedeka jest niezwykłą ikoną starotestamentalnego obrazu ukazującego prostotę gestów i słów, za którymi kryje się Boża rzeczywistość. Złożone dary chleba i wina, Bóg i Jego błogosławieństwo, ludzki los to wszystko zamyka się w znaku zapowiadającym Eucharystię.