Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Boże Ciało

Sugestie programowe

23/05/13
Czyńcie to na moją pamiątkę
 
Ofiara Melchizedeka jest zapowiedzią Eucharystii, którą ustanowił Chrystus podczas wieczerzy paschalnej. Wyjaśnia to Apostoł Narodów, pouczając Koryntian o Eucharystii i wskazując na istotny sens sakramentu jako pamiątki śmierci Chrystusa. Prawda ta została mu objawiona przez samego Pana. Chleb i Kielich (wino) stanowią nieodzowną istotę każdej Eucharystii. Tę Pamiątkę Kościół sprawuje codziennie, głosząc śmierć Pańską i zmartwychwstanie, aż do czasu Jego ponownego przyjścia.
Jezus przygotował ludowi wieczerzę. Rozmnożył chleb. W ten sposób ukazał moc Bożą, która w Nim była. W opisie wydarzenia mają miejsce cztery ważne czynności: wzięcie pokarmów (chleb i ryby), błogosławieństwo nad nimi, łamanie i podanie ludowi do spożycia przez apostołów. Biskupi, prezbiterzy i diakoni zobowiązani są do nauczania, uzdrawiania i karmienia ludu Bożego słowem Bożym, Chlebem i Krwią Chrystusa. Gdy to czynią, stają się solą dla wierzącego ludu.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce