Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Królowa z ludu i dla ludu wzięta

07/05/13 Sławomir Zatwardnicki
Mamy tendencję, słusznie ganioną przez Jezusa w Ewangeliach, żeby na sprawy Boże patrzeć po ludzku; i w tym przypadku również siłą rzeczy nasuwają nam się obrazy dalekie od rzeczywistości nadprzyrodzonej, jakbyśmy zapominali słów Pańskich mówiących o tym, że w przypadku królowania niebieskiego sprawy mają się inaczej niż w przypadku sprawowania władzy ziemskiej. Podobnie inaczej rzecz się ma z rządzonymi przez władców ziemskich, a inaczej przez tych znajdujących się pod królowaniem Bożym, w ramach którego możliwe jest również współkrólowanie Matki Pana.