Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł
NMP Królowej Polski
Homilia do dorosłych

Maryja zechciała być Królową Polski

06/05/13 ks. Zbigniew Cieślak
Otóż we Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1617 roku, 80 letni Giulio Mancinelli, jezuita i mistyk z Neapolu, miał objawienie Matki Bożej, która poleciła mu aby ogłosił Ją i nazywał Królową Polski. Treść objawienia trafiła do Polski głównie za pośrednictwem jezuitów. Orędownikami objawienia w Polsce byli sami jezuici a następnie Albrecht Radziwiłł z Nieświeża, wielki kanclerz litewski, oraz Andrzej Bobola (1591-1657), jezuita, późniejszy autor tekstu ślubów Jana Kazimierza we Lwowie i święty. Przesłanie objawienia jezuity z Neapolu było tak zaskakujące, że trudno było przekonać samych Polaków. Dopiero w 1635 roku udało się oficjalnie podać do wiadomości, że Maryja chce być Królową Polski. Mijały lata i dopiero tzw. potop szwedzki udowodnił królewskość Maryi wobec Polski i Polaków, kiedy doprowadziła w sposób cudowny nie tylko do obrony Jasnej Góry, ale do odwrotu Szwedów i uwolnienia kraju a wojna prowadziła do klęski i zaboru szwedzkiego.