NMP Królowej Polski

Sugestie programowe

03/05/13
Narodziny Kościoła
Wsłuchując się w słowo Ewangelii przepisanej na dzisiejszy dzień, słyszymy o tym, co działo się na Kalwarii w ostatnich chwilach życia Jezusa. Mogłoby się wydawać, że – jak na uroczystość Królowej Polski – ta scena rozgrywająca się pod krzyżem Chrystusa jest zbyt smutna (por. J 19,25-27). Ale ten smutek pod krzyżem nie jest ku przygnębieniu. To, co opisuje Jan Ewangelista, jest momentem niezwykłej powagi, w której Chrystus w najwyższym stopniu wypełnia swoje posłannictwo wobec Ojca i wspina się na szczyty miłości, oddając na krzyżu, na Kalwarii, zawieszony pośród łotrów, wyśmiewany i pogardzany, swoje życie. Składa najwyższą ofiarę, która gładzi grzechy całego świata – umiera bowiem Bóg-Człowiek (…). Z wysokości krzyża Chrystus spostrzega Matkę w otoczeniu dwóch niewiast i ucznia Jana. I wówczas, z wielkim wysiłkiem, umierający Bóg-Człowiek wypowiada najważniejsze słowa swojego testamentu. Brzmią one: Matko, oto syn Twój. Synu, oto Matka twoja. W tym testamencie dokonuje się niezwykle poważny, a nawet radosny akt, który dotyka nie tylko Maryi i ucznia Jana, ale także nas wszystkich, gdyż wtedy, gdy Chrystus umiera, Maryja w sposób duchowy rodzi syna – Jana, a w nim nas wszystkich.
 
Fragment homilii kard. Józefa Glempa
wygłoszonej na Jasnej Górze, 3 maja 2002 roku.
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.