Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł
Trójcy Przenajświętszej

Sugestie programowe

17/05/13
Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą
Autor Listu do Rzymian wskazuje na Chrystusa, dzięki któremu przez wiarę mamy dostęp do łaski. To sprawia, że zmniejsza się dystans, jaki istniał między człowiekiem a Bogiem. Aby owocowała w nas łaska, potrzeba, aby we wnętrzu na stałe mieszkała miłość Boża. Otrzymaliśmy ją w postaci darów Ducha Świętego, który udzielił jej nam w obfitości.
Chrystus poucza swych uczniów o mającym przyjść Duchu Prawdy. Tajemnica Jego działania jest najwyższym punktem objawienia Bożego. Boga Ojca Jezus nazywa swym Ojcem i realizuje jego wolę. Bóg-Ojciec, Bóg-Człowiek i Bóg-Duch Święty są osobami zjednoczonymi w doskonały sposób: w działaniu, w chwale i w miłości. Duch kontynuuje dzieło Syna.
„Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4,8): Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat, Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana” (Benedykt XVI, Porta fidei 1).
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.