Polecamy
Wniebowstąpienie Pańskie

Komentarz Ojców Kościoła

13/05/13 ks. Marek Starowieyski
Dalszy ciąg tego Psalmu jest może nawet bardziej wzniosły niż sama nauka Ewangelii. Ona bowiem opowiedziała życie Pana na ziemi i Jego powrót do nieba, a ten wzniosły Prorok, wyszedłszy poza samego siebie, jak gdyby nie był obciążony brzemieniem ciała, miesza się między moce nadświatowe i przytacza nam ich słowa śpiewane wtedy, gdy odprowadzając wracającego Pana rozkazują aniołom przebywającym na ziemi, gdzie mają powierzone sobie ludzkie życie, podnieść bramy, mówiąc: Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się wy, wieczne bramy, a wejdzie Król chwały.