Polecamy
Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Obietnice Jezusa

13/05/13 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Jak z nami jest, wszyscy wiemy. Żyjemy, cierpimy, umieramy. Gdyby nie obietnice Jezusa, pewnie byłby to dla wielu zbyt twardy realizm życiowy, aby go znieść. Obietnica, że On zmartwychwstanie, że w Jego imię ludzie będą się zmieniać i to nie tylko gdzieś tam jacyś pojedynczy, ale zmieniać się będzie mentalność całych narodów. A będzie to możliwe dzięki innej obietnicy Jezusa, że wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. To wydarzenie ma wszystkim pokoleniom chrześcijan dać moc do osobistej przemiany, zdolność wielbienia Boga w Duchu i prawdzie oraz dawania świadectwa wiary.