Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestie programowe

10/05/13
Bądźcie świadkami Chrystusa
Bądźcie świadkami Chrystusa

Wniebowstąpienie jest wyrazem mocy Boga. „Powtórne przyjście Jezusa na ziemię (paruzja) nastąpi w ten sam sposób, w jaki odbyło się Jego wniebowstąpienie”.
Tekst drugiego czytania zawiera przykład modlitwy błagalnej wraz z dziękczynieniem. Święty Paweł prosi Efezjan, aby przyjęli i zrozumieli prawdę dotyczącą zbawczej mocy Boga. Zasadniczym i największym przejawem tej mocy jest zmartwychwstanie Chrystusa oraz Jego wniebowstąpienie. To jest tajemnica Jego wywyższenia. To zaś, że Chrystus zasiada po prawicy „na wyżynach niebieskich”, świadczy o tym, że Syn uczestniczy w pełni władzy Ojca. Kościół uczestniczy w tej pełni.
Z zakończenia Ewangelii dowiadujemy się, że przed swym wniebowstąpieniem, ostatecznym pożegnaniem się z uczniami, Chrystus przypomina najważniejsze treści swego nauczania. Wskazuje siebie jako Mesjasza, który musiał cierpieć, a potem zmartwychwstał. Główną treścią nauczania Ewangelii jest wezwanie do nawrócenia, które przynosi odpuszczenie grzechów. Początek nauczania jest w Jerozolimie. Tam uczniowie mają oczekiwać na obietnicę zesłania Ducha Pocieszyciela.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce

 

Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.