Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestie słuchacza

13/05/13 Anna Lipczyńska
Chciałabym, aby dzisiejsza homilia stała się dla każdego z nas pomocą w dokonaniu rachunku sumienia na temat bycia świadkiem Chrystusa w codziennym życiu. Tę myśl nasunęły mi słowa Pana Jezusa wypowiedziane do uczniów przed Jego wstąpieniem do nieba: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi.