Polecamy
Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do młodzieży

Co robi Duch Święty

20/05/13 ks. Maciej Przybylak
Chyba najczęściej Duch Święty kojarzy się młodzieży z sakramentem bierzmowania przyjętym lepiej lub gorzej. Podczas katechez przygotowujących wielokrotnie słyszeliśmy: podczas bierzmowania otrzymujemy moc i dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, umiejętność, męstwo, pobożność, bojaźń Bożą. Nawet znamy je często na pamięć. Niestety po bierzmowaniu, może w większości przypadków, wydaje się, że nic z tych darów już nie zostało, a życie toczy się dalej tak jakby tego Ducha nie było.