Zesłanie Ducha Świętego

Sugestie programowe

10/05/13
Kościół umocniony darami Ducha Świętego
Wydarzenia w dniu Pięćdziesiątnicy stanowią punkt zwrotny w życiu rodzącego się Kościoła. Na apostołów zstąpił Duch Święty. Autor Dziejów Apostolskich opisał to w sposób niezwykle dynamiczny: mówi o szumie gwałtownego wiatru, językach jakby z ognia, które spoczęły na każdym z apostołów. Zgromadzeni w tym czasie w Jerozolimie Żydzi słyszeli, jak apostołowie mówili różnymi językami. Powyższe znaki są symbolem obecności i działania Boga. Obecność wichru i ognia symbolizuje działanie oczyszczające, wskazujące na obecność Ducha Świętego, którego zesłanie jest wypełnieniem się przepowiedni Jana Chrzciciela, że „Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem”.
Słowa Sekwencji do Ducha Świętego umacniają wierzących w ich wszelkim posługiwaniu w imię Chrystusa. Świadomość posiadania darów sprawia, że wierzymy w to, iż Chrystus wciąż obdarza swój Kościół tymi samymi darami, którymi obdarzył apostołów w dniu zmartwychwstania. Kościół jest więc wciąż obdarzany tą samą mocą, którą otrzymał w dniu Pięćdziesiątnicy.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.