Polecamy
Zesłanie Ducha Świętego

Sugestie słuchacza

20/05/13 Rafał Bernard
Ile bowiem było tych zesłań? Jedno, opisane w Ewangelii Janowej, czy dwa? Jak Jan mógł pominąć tak spektakularne wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich, w którym sam uczestniczył? Stąd już blisko do podejrzeń: a może go wcale nie było? Wielu słuchaczy nie wie lub nie pamięta o granicy pomiędzy Ewangeliami i Dziejami.