Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
Apostolstwo modlitwy

Słuchaj, aby usłyszeć!

29/06/13 ks. Paweł Szpyrka SJ
Każdy pobożny Żyd dwa razy dziennie, rano i wieczorem, odmawia modlitwę Szema Jisrael: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga twego całym swym sercem, całą swą duszą i całą swoją mocą…. Modlitwa utkana z cytatów z Księgi Powtórzonego Prawa i Księgi Liczb stanowi rodzaj wyznania wiary w trzy prawdy: wiary w jednego Boga, w nagrodę i karę oraz w objawienie Boże wyrażone przez Torę.