Polecamy
Homilie okolicznościowe

"Effatha"

30/05/13 ks. Kazimierz Siemieński
Patrząc na to co śmiertelne, wznieśmy nasze myśli ku temu co nieśmiertel­ne. Otwórzmy się na to co wieczne. To prawda, że tajemnica Boga zawsze prze­rasta nasze pojęcia i rozum, nasze rytuały i modlitwy. Jednakże poprzez ob­jawienie Bóg sam się przekazuje, opowiada o sobie, staje się dostępny, a my stajemy się zdolni do słuchania Jego Słowa i do tego, by przyjąć Jego prawdę.