Polecamy
Homilie okolicznościowe

Jak w Komunii Świętej napełniamy się Bogiem (I Komunia Święta)

30/05/13 ks. Mariusz Pohl
Te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii, Pan Jezus wypowiedział w Wieczerniku, w najważniejszym momencie swojego życia, na kilkanaście godzin przed swoją śmiercią, gdy razem ze swoimi najbliższymi uczniami przeżywał w duchu to, co miało się wkrótce wydarzyć. Właśnie wtedy ustanowił Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystię, czyli siebie samego pod postacią Chleba i Wina.