Polecamy
Homilie okolicznościowe

Serce Niepokalane, ale wszystko rozumiejące (Materiał do homilii)

09/06/13 Sławomir Zatwardnicki
Czytelnikowi dzisiejszej ewangelii może się wydać nieco dziwne, że Maryja i Józef pozwalają się zgubić Jezusowi, jakby zafrapowani czymś innym zapomnieli o swoim Synu. Oczywiście takie odczytanie epizodu o Dwunastoletnim stanowi raczej projekcję naszych ludzkich doświadczeń, którym nieobce są troski o sprawy nie najważniejsze. Trudno jednak podejrzewać Maryję i Józefa, których życie kręciło się od samego początku wokół Dziecka o to, żeby teraz nagle zatroskali się o coś drugorzędnego. Niepokalane Serce Maryi oznacza w przypadku tej familii, że stosunki w niej panujące wyglądają inaczej niż w naszych rodzinach, a tym samym stanowić mogą wzór do naśladowania.