Polecamy
Pierwszy piątek

Wpatrzeni w Maryję

04/05/13 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wpatrujemy się dzisiaj nie tylko w swoje wnętrze, we własną duszę, ale oczy nasze zwrócone są także ku Matce Bożej, Królowej Polski. Radość pierwszego piątku potęguje się dziś z racji Jej święta. I cóż możemy powiedzieć? Nic tylko to, że pragniemy przyjść do Jej tronu z jak najpiękniejszymi postanowieniami. Tak wielu wierzących w Chrystusa podąża pielgrzymim szlakiem do Jego Matki. Dlaczego? To naturalne. Udajemy się przecież do Maryi. Jak każda mama, tak i Ona jest wyrozumiała, współczująca, czuła.