Pierwszy piątek

Znaleźć podporę w Panu

08/06/13 Danuta Szelejewska
Wiotki pień drzewka w ogrodzie przywiązano do mocnego jesionowego pala, który służył jako podpora i pomagał, by mogło wzrastać prosto. Gdy wiatr zapraszał do tańca, dorastające drzewko poruszało swą coraz bujniejszą koroną, zaczynało się kołysać i krzyczało: Zostaw mnie, proszę, dlaczego mnie tak sztywno trzymasz?