Polecamy
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

SZCZĘŚCIE TRWAŁE I WIECZNE (na czerwiec)

28/06/13 ks. Kazimierz Siemieński
Pokorna i ufna modlitwa niebiosa przebija, unosi się jak dym w górę i dociera do samego Boga. Odwieczny Bóg ją przyjmuje i jej wysłuchuje.