Polecamy
Na imię mu Franciszek  Papież ubogich
o. Hans Waldenfels SJ
KSIĄŻKA
25,00 zł 5,00 zł
Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Kobiety i żołnierze

11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Kobiety, które spotykamy dzisiaj przy grobie Jezusa, to według Ewangelii św. Mateusza dwie Marie Magdalena i inna, bliżej nie opisana. Znajdując się o świcie w pobliżu grobu, musiały odczuć trzęsienie ziemi i dostrzec błyskawicę anioła spadającego z nieba i odsuwającego kamień grobowy. Tenże anioł staje się heroldem faktu zmartwychpowstania Jezusa ukrzyżowanego.