Polecamy
Pierwszy piątek

Adresaci poznali, że...

02/03/13 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ważny jest nie tylko sens dzisiejszej przypowieści, lecz także fakt do kogo jest ona skierowana. Adresatami byli arcykapłani i starsi ludu. I chociaż przed chwilą słyszeliśmy te słowa, to raz jeszcze posłuchajmy: Arcykapłani i faryzeusze słuchając Jego [Jezusa] przypowieści, poznali że o nich mówi.