2 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

11/12/14 ks. Marek Starowieyski
Prorok Jeremiasz: Oto nadchodzą dni mówi Pan kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami (Jr 31,31n.); a nieco później: Oto przymierze, które zawrę z nimi: umieszczę swe prawa w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. I nie będą musieli się wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: poznajcie Pana!