Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł
3 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

11/12/14 ks. Marek Starowieyski
Bardzo ważną drogą do wyboru powinności jest przykładanie się do Pisma natchnionego przez Boga. W nim bowiem znajdujemy zasady postępowania i żywoty błogosławionych, przekazane nam na piśmie jako tchnące życiem wzory sposobu życia po Bożemu, ukazane dla naśladowania dobrych uczynków. Tak więc każdy, kto spostrzeże, iż nie dostaje mu czegokolwiek, przykładając się do tego naśladowania, jakby do jakiejś powszechnej lecznicy [słabości ludzkich] znajdzie tu stosowne lekarstwo na swoją słabość. Kto zatem umiłował czystość, ustawicznie wczytuje się w historię Józefa [Egipskiego] i uczy się od niego dochowania tej czystości przekonuje się, iż Józef nie tylko zachował się niezłomnie wobec pokus życia, lecz był także zaprawiony w cnocie.