Polecamy
Chrzest Pański

Komentarz Ojców Kościoła

11/12/14 ks. Marek Starowieyski
Ale można skądinąd jeszcze wnosić, dlaczego Chrystus przystąpił do chrztu, i co to jest chrzest, do którego przystąpił. I o tym trzeba wiedzieć. Wyjaśnię wam jedno i drugie. Jaki zatem chrzest przyjął? Z odpowiedzi na to pytanie poznamy powód Jego chrztu. Obmycie było w zwyczaju u Żydów. Oczyszczało ono z plam cielesnych, a nie od grzechów brudu duszy…