Godzina święta

Pierwszy czwartek stycznia

11/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
«Łaska wam i pokój od Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi (…) i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego wśród umarłych i Władcy królów ziemi». Słowami pozdrowienia z Księgi Apokalipsy św Jana rozpoczynamy adorację Najświętszego Sakramentu, prosząc naszego Zbawiciela, który jest z nami i dla nas pod postacią chleba, aby napełnił nas swoją łaską i udzielił daru modlitwy i skupienia. Prośmy, aby był to święty czas naszego spotkania z Panem Bogiem.