22 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

13/09/13 ks. Marek Starowieyski
DRUGIE CZYTANIE• Hbr 12,18n.,22-24Synaj i SionNie przystąpiliście bowiem do góry, której można dotknąć, ani do płonącego ognia, ani do mgły, ciemności i burzy, ani też do dźwięku trąby i brzmienia słów. Ci, którzy to usłyszeli, prosili, aby już do nich nie mówił. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, winno zostać ukamienowane (Wj 19,12). A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: Zatrwożony jestem i drżę ze strachu (Pwt 9,19). Przerażające było to, co się stało na górze Synaj: widzialny ogień i dym rozchodzący się na wszystkie strony, mgła, ciemność i burza oraz przeraźliwy dźwięk trąby. I tak wielki wtedy zrodził się wówczas lęk, że nie tylko lud prosił świętego proroka: Ty mów do nas, a Bóg niechaj do nas nie przemawia (Wj 19,20), lecz i sam Prawodawca zdjęty trwogą powiedział: Zatrwożony jestem i drżę ze strachu (Pwt 9,19). [Apostoł] przypomniał wprawdzie o tych przerażających zdarzeniach, lecz nie ukazał owocu, jaki się z nich zrodził. Mówił o zjawisku, ponieważ oni nie widzieli samego Boga wszechrzeczy, lecz oglądali jakby obrazowo odbicie objawienia Bożego. I przedstawia cel łaski Pańskiej, stwierdzając: Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, na uroczyste zgromadzenie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż Abel. I stwierdza: Tam panował strach, tutaj jest radosne święto; tamte sprawy toczyły się na ziemi, te w niebie; tam były tysiące ludzi, tutaj dziesiątki tysięcy aniołów; tam niewierzący i niegodziwi, tutaj Kościół pierworodnych, zapisanych w niebie oraz duchy sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość; tam Stary Testament, tutaj Nowy; tam pośrednikiem jest sługa, tutaj syn; tam była krew zwierząt pozbawionych rozumu, tutaj krew rozumnego Baranka. Wyrażenie lepiej niż Abel, znaczy: przemawia i objawia swoje działania poprzez same uczynki. Krew Abla bowiem tylko zanosi wołanie, tutaj dokonuje się również ludzkie zbawienie. Pierworodnymi nazywa [Apostoł] wybranych, ponieważ pierworodni na mocy Prawa otrzymywali podwójną część dziedzictwa (Pwt 21,17). A powiedział to wszystko, aby wskazać na ich wyższość i równocześnie zachęcić do gorliwego przyjęcia tych prawd3.Teodoret z CyruTeodoret z Cyru (ok. 390-ok. 466). Pisarz grecki. Biskup Cyru, jeden z wielkich teologów i najbardziej wszechstronnych pisarzy V w. Zwolennik Szkoły Antiocheńskiej, został potępiony na synodzie zbójeckim w Efezie (449 r.), zrehabilitowany na Soborze Chalcedońskim (451 r.), a fragmenty jego dzieł potępiono w sporze o tzw. Trzy Rozdziały (VI w.). Zostawił wiele ważnych dzieł z różnych dziedzin, m.in. ważne komentarze do Pisma Świętego ST i NT.