22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pokora, służba, miłość

14/09/13 ks. Piotr Winkler
Wróćmy do rzeczywistości małżeństw i rodzin. Co oznacza dla małżonków pokora, służba, miłość? Długo by analizować poszczególne sytuacje, z którymi spotykają się małżonkowie każdego dnia. Chciałbym wskazać na jedną. Chodzi o współpracę, wzajemne uzupełnianie się w wypełnianiu obowiązków. Ktoś czegoś nie potrafi, ktoś ma akurat inne ważne zajęcie, ktoś jest zmęczony wtedy współmałżonek ochoczo wypełnia powstałą lukę. Chodzi o uznanie swej niewystarczalności i wyrażenie prośby o pomoc. Z drugiej zaś strony idzie o chętną odpowiedź na te potrzeby. Wszystko to wynika z przysięgi, którą małżonkowie składali podczas zawierania ślubu. Na pierwszym miejscu ślubowali sobie wzajemną miłość. Istotę prawdziwej miłości oddaje treść hymnu zawartego w 1 Liście do Koryntian. Autor wymienia wiele jej cech, choćby tę, że miłość nie szuka swego. Cóż to znaczy dla małżonków? W życiu małżeństwa, rodziny nie ma miejsca na egoizm, szukanie siebie, własnego dobra, szczęścia i radości. Najważniejsza jest troska o dobro drugiej strony, to zaś samo w sobie niesie szczęście. Zabieganie o pomyślność współmałżonka, nie o własną musi dawać radość, jest bowiem ucieleśnieniem prawdziwej miłości. To jest swoiste poniżenie siebie, które wywyższa.