22 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

23/08/13
Serce rozumnego
Pouczenia autora Księgi Syracha dotyczą człowieka, którego serce rozważa przypowieści. Uczy się on pokory, bowiem Bóg miłuje pokornych. To pouczenie skierowane jest przede wszystkim do tych, którzy uważają się za „wielkich” – bogatych, będących na wysokich stanowiskach. Są oni narażeni na zbytnie zaufanie własnym siłom – na pychę, zadufanie w sobie, egoizm, egotyzm. Problem polega na tym, że w Starym Testamencie pokornych utożsamiano z ubogimi i słabymi. Dlatego autor tak zdecydowanie wywyższa pokorę, a pychę uważa za nieuleczalną chorobę.
Zaakcentowana w Liście do Hebrajczyków góra Syjon jest przeciwwagą góry Synaj, miejsca zawarcia Starego Przymierza, której nie wolno było dotykać. „Na górę Syjon, według zapowiedzi proroków, zejdzie Jahwe i będzie widziany przez całą ziemię jako światło niezwykłe”. Dlatego posiada „nazwę miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego”. Tam będzie nie tylko Bóg, ale „niezliczona liczba aniołów”. Na Syjonie będzie mieć miejsce „uroczyste zebranie” zapisanych w niebiosach wraz z Jezusem, pośrednikiem Nowego Testamentu.
Jezus mówi o pokorze, która powinna cechować ludzi. „Dzięki pokorze człowiek jest w stanie poznać obiektywną wartość swojej osoby, ukształtować ją na obraz i podobieństwo Boże, a przy tym pozbyć się wszelkich braków i uchybień”.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.