23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Cokolwiek czynisz patrz końca

26/09/13 s. Urszula Kłusek SAC
Cóż więc czynić, aby w pełni otworzyć się na przyjęcie daru Bożej Mądrości? Pierwszym krokiem jest świadome przyjęcie daru wiary i praca nad rozwojem i wzrostem w wierze. A wiara nasza rośnie wtedy, gdy wchodzimy codziennie, systematycznie i z oddaniem w przestrzeń słowa Bożego i modlitwy. Słowo Boże powinno karmić naszą modlitwę, a modlitwa budzi w sercu pragnienie słowa Bożego. Poznanie Biblii, czytanie jej sercem i otwartym umysłem nauczy nas patrzeć na życie, świat, sprawy, ludzi, relacje, wydarzenia i przeżycia bożym spojrzeniem. Spojrzenie przez pryzmat słowa Bożego nigdy nie jest powierzchowne i egoistyczne. Poznając bowiem naukę Bożą, wnikając w jej ducha, uczymy się myśleć i działać po Bożemu. Patrzymy na wszystko w innym świetle i z innej perspektywy. Zmienia się hierarchia wartości i świat naszych pragnień. To, co egoistyczne zostaje zastąpione tym, co prowadzi do miłości, ale nie miłości zmysłowej, lecz miłości, która pragnie dobra drugiego człowieka, pragnienie jego szczęścia aż po największe szczęście, jakim jest zbawienie. Dzięki życiu słowem Bożym i modlitwą otwieramy się na łaskę, którą możemy nazwać mądrością serca. A mądrość serca, jak mówi dzisiejszy psalm uczy nas liczyć dni nasze, uczy nas żyć w perspektywie wieczności.