23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jak sól bez smaku a wiara bez ducha

20/09/13 ks. Maciej Kubiak
Czy wszystkie rodzaje miłości mogą to samo znaczyć, wyrażać, określać? Nie mogą! I to dziś mówi nam Pan Jezus w swej Ewangelii. Nie tyle zachęca czy zobowiązuje do nienawiści bliskich, co ukazuje nam właściwą hierarchię miłości. Hierarchia to drabina. Na jej szczycie jest Pan Bóg i On ma prawo być kochany z całego serca, z całej duszy, z całego i umysłu i ze wszystkich sił. I ta miłość i taka miłość, oznacza niesienie swego krzyża i bycie uczniem Pana Jezusa.