23 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

20/09/13 ks. Marek Starowieyski
Podległe skażeniu ciało obciąża duszę, a ziemskie mieszkanie przytłacza umysłCóż pozostanie ze zmysłów, jeżeli by nie powiedzieć więcej człowiek ogłuchnie i oślepnie? A dokąd się oddala lub usypia rozum i zdolność myślenia, gdy jakaś choroba przyprawia człowieka o obłęd; gdy obłąkani mówią lub czynią wiele niedorzeczności, ponieważ dalekich od swych dobrych zamierzeń i swych obyczajów, co więcej, sprzecznych z tymi zamierzeniami i obyczajami? Kiedy o tym myślimy, lub to widzimy, i kiedy się nad tym należycie zastanawiamy, ledwie możemy wstrzymać łzy, a czasem ich w ogóle powstrzymać nie potrafimy. Cóż z kolei mam rzec o tych, co cierpią nawiedzeni przez demonów? Gdzie się ukrywa, w czym się zagrzebuje ich rozum, kiedy zły duch wedle swej woli posługuje się ich duszą i ciałem. A któż może być pewien, że nieszczęście takie nie spotka mędrca w tym życiu? Jakiegoż rodzaju następnie i jak daleko idące może być w tym ciele poznanie prawdy, skoro jak czytamy w prawdomównej Księdze Mądrości, podległe skażeniu ciało obciąża duszę, a ziemskie mieszkanie przytłacza umysł, co ma wiele myśli (Mdr 9,15)2.św. AugustynAugustyn, św. (354-430). Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Największy teolog starożytności chrześcijańskich. Pochodził z Afryki, otrzymał wykształcenie retoryczne. Po burzliwej młodości nawraca się w Mediolanie pod wpływem św. Ambrożego opis wydarzenia znajdziemy w jego autobiografii, w Wyznaniach. Powraca do Afryki, gdzie zostaje biskupem w Hipponie i staje się przywódcą episkopatu afrykańskiego. Napisał bardzo wiele dzieł. Odegrał ważną rolę w formowaniu teologii Trójcy Świętej, łaski, sakramentów, teologii historii, egzegezy. Jego mowy uderzają pięknem i prostotą. Wywarł i wywiera dotąd wielki wpływ na myśl europejską.