23 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

06/09/13
Jeśli sól utraci smak
Niezwykle trudno jest osiągnąć mądrość własnymi siłami. Lepiej jest wyprosić ją od Boga, bo człowiek w porównaniu z Bogiem posiada ograniczoną zdolność intelektualną. Autor Księgi Mądrości zachęca, abyśmy prosili Boga o oświecenie. Udzielony darmo dar (łaska) mądrości sprawia, że możemy właściwie kierować swym życiem – myślami, słowami i czynami, a przez to osiągnąć zbawienie.
Pouczenia zawarte w Ewangelii omawiają bardzo konkretne i trudne w porównaniach wskazania, na czym polega prawdziwe naśladowanie Chrystusa. Jezus wymaga całkowitego zaangażowania się człowieka, który pragnie iść za Nim. W tym wypadku Jezusowi nie chodzi o to, aby kogoś „nienawidzić”, lecz o nową hierarchię miłości – ponad wszystkich powinniśmy stawiać Jezusa i sprawy królestwa Bożego. Mamy niejako „obliczać” miłość, abyśmy ją zbudowali (spełnili). Porównanie do bitwy dwóch królów jest propozycją roztropnego wyboru właściwej decyzji.
Chociaż Ewangelia kończy się na wersie 33, to należy przeczytać także wersety 34-35: „Dobra jest sól, lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją zaprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”. Skoro „jesteśmy solą ziemi”, to mamy „trzymać chrześcijański smak” w naszych myślach, słowach i uczynkach.
 
„Być solą ziemi”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.