23 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

19/09/13 Rafał Bernard
Konia z rzędem temu, który z trzech usłyszanych fragmentów Słowa na tę niedzielę zbuduje na gorąco jakąś spójną całość, wyłowi myśl przewodnią, przesłanie. Mądrość Boga, której człowiek nie ogarnia, a dosięga tylko z pomocą Ducha Świętego. Radykalizm hierarchii wartości i życia, bez którego nie da się podążać w pełni za Bogiem. I… osobisty list św. Pawła, polecający Filemonowi Onezyma.A może tę niesamowitą mądrość Boga, Jego genialny zamysł, można dostrzec tylko podążając drogą radykalnych wyborów, gdy Boga nam nic nie przesłania? Wtedy człowiek o wiele jaśniej widzi i cel, i oszałamiającą perspektywę, i potrzebę odpowiednich inwestycji. Gdy człowiek podąża tą zdecydowaną drogą, coraz bardziej dociera do niego geniusz Boga, reżyserującego ludzkie życie.