24 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

16/09/13 ks. Marek Starowieyski
Kiedy Mojżesz na górze Synaj otrzymuje rozkaz, aby zrobić to, o czym przeczytaliśmy wyżej, lud oddala się od Boga i staje się winny zbrodni bałwochwalstwa (Wj 32,1). Aaron zrobił cielca i złożył mu ofiarę, znieważając prawdziwego Boga mówił: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy wywiedli cię z ziemi egipskiej (Wj 32,4). Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, dziwów w ziemi Chama, strasznych rzeczy na Morzu Czerwonym (Ps 105,21n.). Nasz Kapłan w Ewangelii gani dusze takich odstępców: Gdybym był wśród nich nie dokonał czynów, jakich nie dokonał nikt inny, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego (J 15,24,22).