Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wyrzeknijmy się zła i wyznajmy wiarę prawdziwą

16/09/13 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Gdy Mojżesz na górze Synaj otrzymywał od Boga Dekalog, lud odstąpił od prawdziwej wiary. Uczynił sobie bożka z metalu, któremu oddawał hołd. Jak na ironię pierwsze przykazanie, które Mojżesz miał zapisane na tablicy brzmiało: Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!