25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ile jestem winien Bogu?

23/09/13 o. Ignacy Kosmana OFMConv
Obecne czasy charakteryzuje skrajna interesowność. Nic za darmo. Za wszystko należy zapłacić. Trzeba wykazać się nie lada sprytem, by poradzić sobie z wyzwaniami jutra i dzisiaj. Żeby przeżyć. I żeby dożyć dojść do celu. Pismo Święte przez usta proroka Amosa potępia niegdysiejszych kapitalistów, którzy wykorzystują swoich pracowników, opłacają ich pracę stawką socjalnego minimum, zwalniają z pracy nie troszcząc się o ich dalszy byt. Jednego z nich opisuje Ewangelia według św. Łukasza.