25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Kombinuj dobrze

23/09/13 Monika Zuber
Czy można kombinować dobrze? Czy potrafimy przebiegle czynić dobro? Czy inteligentnie zdobywamy świat dla Boga? Dzisiaj się dowiemy jak ważne jest używanie wiedzy, sprytu i mądrości w służbie dla Boga i dla innych ludzi.