25 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

23/09/13 ks. Marek Starowieyski
Winną latorośl, gdy jest okopana obwiązuje się i podnosi, aby nie opadła na ziemię. Jedne gałązki obcina się, inne zachowuje. Obcina się te, które bujnie rozrastają się na próżno, a zatrzymuje się te, które zdaniem biegłego ogrodnika wydadzą owoc. Czy mam jeszcze pisać o ustawieniu pali i obwiązaniu, co rzeczywiście i jasno poucza, że w Kościele winna być zachowana równość? Żaden bogacz i wysoko postawiony nie powinien się wynosić, żaden ubogi nie ma się załamywać, ani ten, który jest niskiego stanu rozpaczać.