25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Pochwała nieuczciwości?

23/09/13 ks. Maciej Przybylak
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że dobrze postąpił…. Jak to możliwe? Ten fragment Ewangelii św. Łukasza budzi przeważnie niezrozumienie, ponieważ opowiadając przypowieść o rządcy, słyszymy, że Bóg pochwalił taką postawę, a to wywołuje w nas sprzeciw: no bo jak Pan Bóg może pochwalać nieuczciwość, przebiegłość i kombinatorstwo?