25 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

23/09/13 Sławomir Zatwardnicki
Czy Panu chodzi o to, abyśmy naśladowali synów tego świata, którzy roztropniejsi są od synów światłości? Czego można uczyć się od nich: kombinowania w relacji z Bogiem? Zabezpieczania się? A może chodzi o to, że mamy Boga szantażować: przebacz mi, jak i ja darowałem moim dłużnikom?