26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Biedny bogacz i szczęśliwy żebrak

30/09/13 ks. Mariusz Pohl
Dalej wiara jest podążaniem właściwą drogą, zgodnie z drogowskazami przykazań Dekalogu i wskazówek Nowego Testamentu. Jedno zdanie z drugiego czytania zawiera kilka takich wskazówek i wymienia sprawiedliwość, pobożność, miłość, wytrwałość, łagodność.